Τηλέφωνο:   25 – 715760

FAX: 25 – 715733

Διεύθυνση:
Ευαγόρου 3 , CY 4170 Κάτω Πολεμίδια,
Λεμεσός