Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου Πετόσφαιρα ανακοινώνει την ανανέωση χορηγικής συνεργασίας με την Acheon Akti Navigation.

Η Μεγάλη οικογένεια της Ανόρθωσης ευχαριστεί την Acheon Akti Navigation για την υποστήριξη και εύχεται κάθε επιτυχία.

Η Acheon Akti Navigation ιδρύθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το 2002 και προσφέρει οικονομική αποδοτική και ασφαλή μεταφορά και παράδοση μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης σκαφών.

Η Acheon Akti Navigation παρέχει μια σειρά ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων από τρίτους. Η πολιτική μας είναι να ενθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες να επιλέγουν ελεύθερα την έκταση της συμμετοχής τους στη ναύλωση, τις επιχειρήσεις, τις πωλήσεις και την αγορά. Αυτή η ευελιξία είναι κάτι που οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιγράψουν.

Η εταιρεία είναι διαπιστευμένη με το Έγγραφο Συμμόρφωσης (DOC) και το πρότυπο για την πιστοποίηση των υπηρεσιών ιδιωτικής πρόσληψης και τοποθέτησης γραφείων πληρώματος πληρώματος βάσει των απαιτήσεων του MLC 2006 που εκδίδονται από την DNV-GL. Η πιστοποίηση ISM Code εγγυάται ότι δεν γίνονται συμβιβασμοί όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Βρίσκοντας στη Λεμεσό, μπορούμε να επωφεληθούμε από τη γεωγραφική θέση της Κύπρου στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, καθώς και να επωφεληθούμε από την αποτελεσματική επικοινωνιακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή του νησιού.

Γραφείο τύπου Πετόσφαιρας