Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τον αγώνα της γυναικείας, ομάδας μας, ενάντια στην Αελ, όπου διεξάχθηκε στις 12.11.2013 στο ΑΤΙ στην Λευκωσία…